شماره های تماس:

09144097686

09144182210

آدرس دفتر: تبریز- جاده سنتو -مجتمع آذربایجان -مرکز رشد پژوهشگاه نیرو واحد های فناور آب و برق
آدرس واحد فروش: تبریز – خیابان امام روبروی باغ گلستان – مجتمع تجاری وسکانیان  – ورودی شرقی ط 2
آدرس کارگاه : تبریز -خیابان پالایشگاه- کوچه سوم